Kategori: Spesifikke økter

Dette er enkeltøkter eller økter i serie med flere videoer som tar for seg ulike temaer, for eksempel «Kom opp av sofaen – begynn å trene!» og «Skadeforebyggende trening for joggere».